Produkter för kirurgisk behandling av varicer (åderbråck).

Inverdia har flera produkter för kliniker vilka bedriver kirurgisk eller semi-kirurgisk behandling av åderbråck och/eller ådernät. Mest känd är Aethoxysklerol vilket är en lösning som genom injektion i kärl åstadkommer sklerosering av detsamma, dvs kärlväggarna växer samman och därefter kan mindre kärl helt brytas ned och försvinna. Aethoxysklerol och hjälpmedlet för att framställa skummad lösning beställs från apotek.

För kirurgiskt avlägsnande av åderbråck finns särskilda venkrokar vilka fångar vener lätt och möjliggör att dessa dras ut ur små hål i huden. Resultatet blir estetiskt i regel mycket bra. Oesch venkrok är den venkrok som används mest på kliniker i Sverige och ofta i kombination med laser eller radiofrekvens-behandling av huvudvenen (safena magna).

Oesch venkrok
Tillagd i varukorgen