Stöd och kompression

Venoline 140 den AD nude Venoline 140 den AD nude

Stödstrumpor
En stödstrumpa är en strumpa som ger tryck på benet. Trycket ska vara högst vid ankelnivå för att sedan avta uppåt. På detta sätt transporteras blod/lymfvätska mot hjärtat. Säkraste sättet att välja storlek av strumpa är att utgå från ankelomkretsen. Med hjälp av en storlekstabell somi regel finns på produktbladet väljs storlek. Det tryck som strumpan ger anges i mm Hg (vid ankelnivå). Ibland anges trådtjocklek i denier eller decitex vilka också ger en indikation om vilket tryck stödstrumpan kan ge. En stödstrumpa behöver inte vara tillverkad på ett särskilt sätt, dvs det kan vara en vanlig strumpa som ger tryck och det begränsar stödstrumpor till att omfatta kompressionsklass 2 och högre (se nedan).  

Varisan Top Varisan Top AD öppen tå

Kompressionsstrumpor
En kompressionsstrumpa tillverkas efter kvalitetskrav och specifikationer som anges i en standard för kompressionsstrumpor. Kompressionsstrumpan är tillverkad med tätare stickning så att en gradient eller tryckprofil i riktning mot hjärtat föreligger. Tryckprofilen säkerställer att blod/ödemvätska transporteras tillbaka mot hjärtat för att ånyo ingå i blodcirkulationen. Kompressionsstrumpor tillverkas i fyra olika tryckklasser där klass ett är den med lägst tryck och beroende på diagnos väljs lämplig kompressionsklass för behandling av symptomen. Det finns två olika typer av kompressionsstrumpor, rundstickade (utan längsgående söm) och flatstickade (med längsgående söm). De rundstickade är vanligast och tillverkas till stor del i standardstorlekar, dvs omkretssintervall anges  för varje storlek och utifrån benmått väljs rätt storlek. De flatstickade används i regel när benanatomin inte passar in i standardstorlek eller högre tryckklass önskas pga svåra symptom. Fördjupad information och måttagning för kompressionsstrumpor finns på www.inverdia.com. 

Kompressionsärmar & handskar
Kompressionsärmar och handskar har sin huvudsakliga användning vid behandling av lymfödem. Arm och hand är inte i samma utsträckning påverkade av tyngdlagen som ben och i regel används lägre kompressionsklasser jämfört med behandling av lymfödem i ben. Kompressionärmar tillverkas oftatst efter en standard för att säkerställa en ändamålsenlig tryckprofil. Handskar är pga de små omkretsmåtten runt fingrar svåra att tillverkare och olika tillverkningssätt används. Precis som för kompressionsstrumpor för ben så används rund- respektive flatstickade produkter för arm och hand. Kompressionsklasser är också de samma.


Tillagd i varukorgen